DIFUSIÓ DE L’AJUDA MUNICIPAL

Amb el finançament del “Programa d’ajudes a la participació en fires i missions comercials”. Import de la subvenció: 780.52 €.

No hay comentarios

Agregar comentario